Sečenje i obrada pleksiglasa

Proizvodi od pleksiglasa (klirita) su odličan izbor kad je izlaganje proizvoda u pitanju. Lako se obrađuju tako da se u potpunosti mogu prilagoditi vašem proizvodu.Peksiglas je dostupan u nekoliko boja i debljina.

Najčešće se koristi providni pleksiglas jer je on praktično imitacija stakla, a dosta je pogodniji za obradu i daleko je otporniji na lom.

Proizvodi od pleksiglasa (klirita) našli su veliku primenu u reklamnoj industriji. Pleksiglas se najviše koristi za izradu info tabli, raznih držača (cenovnika, flajera, brošura..), raznih postolja i stalaka, govornica, polica, kutija, plaketa, privezaka, nakita i slično.